UYAP Üzerinden Aslı Sunulan Arabuluculuk Tutanağının Fiziken Sunulmasına Gerek Olmadığı

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2020/5349 Karar: 2020/7421 Tarih: 14.09.2020   Özet: İlk derece mahkemesince davacı vekiline celsede verilen kesin süreye rağmen arabuluculuk son tutanağının aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış örneğini sunmamış olduğu belirtilerek davanın usulden reddine karar verilmiş ise de davacı vekili tarafından UYAP üzerinden arabuluculuk son tutanağının aslının dosyaya gönderildiği anlaşılmaktadır. İlk derece mahkemesince UYAP kayıtları dikkate alınmadan yazılı şekilde […]

01

Ağu

7251 Sayılı Kanun ile HMK’da, TTK’da ve TKHK’da Değişiklikler Yapıldı

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 28.07.2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu başta olmak üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer kanunlarda önemli değişiklikler gerçekleştirildi.   6100 Sayılı[…]