11

Kas

YİBHGK, Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti Kararları Hakkında Karar Verdi

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun 2019/4 Esas ve 2020/1 Karar sayılı ve 19.06.2020 tarihli kararı, 11 Kasım 2020 tarihli ve 31301 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ile Yargıtay 17. Hukuk Dairesi arasındaki içtihat aykırılığının giderilmesi için içtihatların birleştirilmesi yoluna gidilmesi gerektiği kabul edilerek konu, YİBHGK tarafından incelendi. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesi […]