11

Kas

YİBHGK, Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti Kararları Hakkında Karar Verdi

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun 2019/4 Esas ve 2020/1 Karar sayılı ve 19.06.2020 tarihli kararı, 11 Kasım 2020 tarihli ve 31301 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ile Yargıtay 17. Hukuk Dairesi arasındaki içtihat aykırılığının giderilmesi için içtihatların birleştirilmesi yoluna gidilmesi gerektiği kabul edilerek konu, YİBHGK tarafından incelendi. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesi […]

27

Eyl

YİBHGK; Nafaka Borcu Ödemeleri İle İlgili Karar Verdi

26 Eylül 2019 tarihli ve 30900 sayılı Resmi Gazete’de 2017/7 Esas, 2019/2 Karar sayılı ve 22.03.2019 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu kararı yayınlandı. Nafaka borçlusu tarafından nafaka alacaklısına yapılan ödemelerin belgelerinde nafaka borcuna ilişkin olduğuna dair açıklama olmasa da nafaka borcunun mahsubunun hakkaniyet kurallarına uygun olması nedeniyle bu ödemelerin nafaka borçlusunun borcundan mahsup edilip edilmeyeceğine[…]