YİBHGK, Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti Kararları Hakkında Karar Verdi

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun 2019/4 Esas ve 2020/1 Karar sayılı ve 19.06.2020 tarihli kararı, 11 Kasım 2020 tarihli ve 31301 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ile Yargıtay 17. Hukuk Dairesi arasındaki içtihat aykırılığının giderilmesi için içtihatların birleştirilmesi yoluna gidilmesi gerektiği kabul edilerek konu, YİBHGK tarafından incelendi.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesi ile kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti’nin bölge adliye mahkemelerinin faaliyete başladığı 20.07.2016 tarihinden sonra itiraz üzerine verilen kararlarının temyiz yoluna tabi olduğuna ilişkin karar verildi.

Kararın tamamına şu link’ten ulaşılabilir: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201111-3.pdf

İlgili Yazılar

04

Mar
İş Hukuku, Kişisel Veriler

AYM, İşçinin Whatsapp Yazışmalarının Okunmasını ve Bu Yazışmalara İstinaden İş Sözleşmesinin Feshedilmesini Anayasa’ya Aykırı Buldu

11 Şubat 2022 tarihli ve 31747 sayılı Resmi Gazete’de 2018/34548 başvuru numaralı ve 28/12/2021 tarihli Samet Ayyıldız başvurusuna ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı yayınladı. WhatsApp isimli uygulama üzerinden yapılan yazışmaların okunmasının ve bu yazışmalara istinaden iş akdinin feshedilmesinin haksız bir fesih sebebi olduğu öne sürülen başvuruda, AYM tarafından Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği ve Anayasa’nın 22. […]

10

Şub
Anayasa Hukuku, Anayasa Mahkemesi

OHAL KHK’sı ile İhraç Edilen Akademisyene Pasaport Verilmemesi Özel Hayata Saygı Hakkının İhlali Kabul Edildi

6 Ocak 2022 tarihli ve 31711 sayılı Resmi Gazete’de 2018/32475 başvuru numaralı ve 27/10/2021 tarihli Onur Can Taştan başvuruna ilişkin karar yayınlandı. Umuma mahsus pasaport verilmemesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin başvuruda, AYM tarafından başvurucunun Anayasa m. 20’de yer alan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ve başvurucuya 13.500,00-TL manevi tazminat ödenmesine karar[…]